Międzynarodowa konferencja Prokuratur - 20-21 kwietnia 2017 roku - “Transgraniczne zwalczanie przestępczości na polsko-saksońskim pograniczu„ - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Informacja o projekcie realizowanym w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022"


Tytuł projektu:
Zagrożenia współczesnej Europy z perspektywy prokuratur na polsko-saksońskim pograniczu


Nazwa programu: 
Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020


Beneficjent FMP:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (www.jgora.po.gov.pl)


Partner projektu: 
Staatsanwaltschaft Görlitz (www.justiz.sachsen.de/stagr/)


 
Opis realizowanego projektu:
Projekt obejmował zdiagnozowanie współczesnych, aktualnych zagrożeń z perspektywy pracy prokuratur w Jeleniej Górze i w Görlitz oraz podjęcie skutecznych kroków do ich zwalczania. W wyniku projektu zdiagnozowano te zagrożenia. Pierwsze z nich to zjawiska związane z transgranicznością obszaru (przestępczość związana z wyłudzaniem VAT-u w ramach wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw, przestępczość związana z migracjami ludności), kolejne to zagrożenia, które dotyczą każdej ze stron projektu ze względu na ich globalny zasięg (cyberprzestępczość). W ramach projektu w marcu 2017 roku odbyły się dwa spotkania robocze: pierwsze pod nazwą: "Diagnoza zagrożeń przestępczością na polsko-saksońskim pograniczu", z udziałem strony polskiej i niemieckiej oraz drugie pod nazwą "Diagnoza zagrożeń przestępczością na obszarze Euroregionu Nysa", dodatkowo z udziałem gości z Czech. Spotkania te służyły wstępnemu zdiagnozowaniu tych zagrożeń oraz przygotowaniu głównego punktu projektu, tj. konferencji międzynarodowej pn.: "Transgraniczne zwalczanie przestępczości charakterystycznej dla polsko-niemieckiego pogranicza", która miała miejsce w dniach 20-21 kwietnia 2017 roku w Wojanowie.

Rezultaty konferencji oraz całego projektu to przede wszystkim podwyższenie poziomu pracy prokuratur, policji i innych służb w zakresie zwalczania i zapobiegania wyżej wskazanej przestępczości. Wszystkie spotkania i rozmowy przyczyniły się ponadto do pogłębienia współpracy i wzajemnej pomocy międzynarodowej pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu. Sprzyjały nawiązywaniu i utrzymywaniu częstych, odformalizowanych kontaktów międzynarodowych, co przyczynia się do skutecznego i szybkiego działania przy realizacji obowiązków służbowych prokuratury i innych służb. Pozwoliły też na wymianę wiedzy i doświadczenia zawodowego, zapoznanie się z techniczną organizacją pracy prokuratur, uwarunkowaniami prawnymi ich funkcjonowania i stawianych przed nimi zadań oraz podobieństwami i różnicami prawa karnego w każdej ze stron uczestniczących w projekcie. Ranga zaproszonych gości ze strony polskiej (Prokurator Krajowy i Prokurator Regionalny we Wrocławiu), ze strony niemieckiej (Prokurator Prokuratury Generalnej w Dreźnie oraz Nadprokurator Kierujący Prokuraturą w Görlitz) oraz z czeskiej (Prokuratura Generalna w Brnie) była gwarantem wysokiego poziomu konferencji, a ponadto sprzyjała szerszemu rozpowszechnieniu wyników konferencji.

Zrealizowanie projektu przyczyniło się do wzrostu skuteczności ścigania przestępczości charakterystycznej dla pogranicza oraz działań prewencyjnych w obszarze wsparcia oraz Euroregionu Nysa. Tym samym stało się powodem wzrostu bezpieczeństwa publicznego w tym obszarze oraz wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa u mieszkańców tego regionu. Realizacja tychże zadań wpisuje się w lokalne i regionalne, a przede wszystkim euroregionalne strategie w zakresie bezpieczeństwa publicznego i w zakresie podwyższenia jakości życia ludności na pograniczu. Jednocześnie jest wypełnieniem idei europejskich w zakresie bezpieczeństwa, transgranicznego zwalczania przestępczości oraz współpracy organów ścigania przy zachowaniu swobody przekraczania granic wewnętrznych oraz innych swobód i wolności europejskich.Cel projektu:
Pogłębianie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców polsko-niemieckiego pogranicza w obszarze wsparcia poprzez intensyfikację transgranicznej współpracy prokuratur z Polski i Niemiec.

Okres realizacji:
16 marca 2017 – 30 maja 2017

Wartość zrealizowanego projektu:
16.009,21 EUR

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 
85%
nysa interreg_pl_saks

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska - Saksonia 2014-2022"
Rejestr zmian dla: Międzynarodowa konferencja Prokuratur - 20-21 kwietnia 2017 roku - “Transgraniczne zwalczanie przestępczości na polsko-saksońskim pograniczu„

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-05-28
Publikacja w dniu:
2019-05-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-30
Publikacja w dniu:
2018-03-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2020 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt