Obsługa osób niepełnosprawnych - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Osobom niepełnosprawnym pomoc w poruszaniu się po budynku Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze udzielają pracownicy portierni tel. 75 6428 486. 


Wejscie dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu jest możliwe od tyłu budynku od ul. Matejki, gdzie znajduje się bezposredni dostęp do windy, która umożliwia poruszanie się po całym budynku.

Na parterze budynku Prokuraturuy Okręgowej na wprost od głównego wejscia znajduje sie toaleta dostosowana dla potrzeb tych osób.


W sprawach karnych, zgodnie z brzmieniem art. 204 kodeksu postępowania karnego należy wezwać tłumacza, jeżeli zachodzi potrzeba przesłuchania głuchego lub niemego, a nie wystarcza porozumienie się z nim za pomocą pisma. Do tłumacza stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące biegłych.


Nadto, w innych sprawach osobom doświadczającym trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się z powodu dysfunkcji narządu słuchu, wzroku lub łącznego wystąpienia tych dysfunkcji, w Prokuraturze Okregowej w Jeleniej Górze zapewnia się:

  • prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się,
  • prawo do skorzystania z pomocy wybranej przez siebie osoby przybranej,
  • prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczenia usług wybranego tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)


Osobą przybraną zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach. Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

Zamiar skorzystania z określonego świadczenia usług ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, z wyłączeniem sytuacji nagłych.


Zgłoszenia można dokonywać pisemnie na adres Prokuratury Okregowej w Jeleniej Górze, ul. Muzealn 9,  58-500 Jelenia Góra, na adres e–mail: sekretariat@jgora.po.gov.pl lub za pośrednictwem e-PUAP.

Po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia prokuratura zapewnia obsługę uprawnionego w terminie przez niego wyznaczonym lub z nim uzgodnionym.


W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usługi, uprawnionego zawiadamia się wraz z uzasadnieniem o takiej sytuacji i wyznacza się możliwy termin lub inną formę realizacji uprawnień.


Nadto Prokuratura Okregowa w Jeleniej Górze zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się udostępnia następujące usługi pozwalające na komunikowanie się osób uprawnionych w myśl ustawy:


Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz.1824).

Rejestr zmian dla: Obsługa osób niepełnosprawnych

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-04
Publikacja w dniu:
2019-04-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-04
Publikacja w dniu:
2019-04-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-26
Publikacja w dniu:
2018-10-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-12
Publikacja w dniu:
2018-10-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-12
Publikacja w dniu:
2018-10-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-12
Publikacja w dniu:
2018-10-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-12
Publikacja w dniu:
2018-10-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-12
Publikacja w dniu:
2018-10-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-12
Publikacja w dniu:
2018-10-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-12
Publikacja w dniu:
2018-10-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-12
Publikacja w dniu:
2018-10-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-12
Publikacja w dniu:
2018-10-12
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2021 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt