Ogłoszenie w sprawie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem osób zawierających umowy z przedstawicielem GASOENERGIA sp. z o.o - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze informuje, iż osoby, które zawarły umowy ze spółką GASOENERGIA POLSKIE ZAKŁADY ENERGETYCZNE sp. z o.o. (wcześniej JOY ENERGIA sp. z o.o., obecnie PROTON POLSKA ENERGIA sp. z o.o., KRS: 583971) w zakresie wskazanym powyżej posiadają w śledztwie PO II Ds. 4.2019  status osób pokrzywdzonych.


Osobom pokrzywdzonym w sprawie, które zawarły niekorzystne dla siebie umowy ze spółką GASOENERGIA sp. z o.o. (wcześniej JOY ENERGIA sp. z o.o.) na skutek wprowadzenia ich w błąd lub wykorzystania ich błędu, albo też na skutek niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,  przysługują określone uprawnienia procesowe, których wykaz znajduje się w plikach do pobrania na dole strony

 

Aktualny wykaz praw i obowiązków świadka w postępowaniu karnym znajduje się w plikach do pobrania na dole strony


Ponadto Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze, w związku ze zmianą ustawy kodeks postępowania karnego, ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 4 września 2019 r.), uzupełniająco informuje osoby pokrzywdzone o uprawnieniu wynikającym z treści art. 299a  kodeksu postepowania karnego:


Art. 299a. 

§ 1. Podczas czynności z udziałem pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym może być obecna osoba przez niego wskazana, jeżeli nie uniemożliwia to przeprowadzenia czynności albo nie utrudnia jej w istotny sposób.

§ 2. Na wniosek pokrzywdzonego zgłoszony w postępowaniu przygotowawczym sąd powiadamia go o sposobie zakończenia sprawy listem zwykłym, przesłanym na wskazany przez pokrzywdzonego adres, za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej wraz z odpisem prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie lub jego wyciągiem, które mogą być przesłane w postaci elektronicznej.


Mając na względzie, iż w sprawie ustalono  dużą liczbę (ponad 1800) osób pokrzywdzonych, co skutkuje koniecznością przyjęcia, iż ich indywidualne zawiadomienie o przysługujących im uprawnieniach spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania, działając na zasadzie art. 131§2 kpk, zawiadamia się pokrzywdzonych o ich uprawnieniach poprzez zamieszczenie niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej prokuratury.


Wskazać także należy, iż zgodnie z art.  315a kpk  od przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka można odstąpić, jeżeli czynność ta nie jest niezbędna do dokonania ustaleń faktycznych. Pokrzywdzony, który nie był przesłuchany w charakterze świadka, powinien zostać przesłuchany w tym charakterze, jeżeli tego zażąda, chyba że uwzględnienie żądania prowadziłoby do przewlekłości postępowania.


Informuje się, iż na stronie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze zamieszczane będą także postanowienia, których doręczenie jest obowiązkowe wobec wszystkich pokrzywdzonych (art. 131§3 kpk).

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem osób zawierających umowy z przedstawicielem GASOENERGIA sp. z o.o

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-29
Publikacja w dniu:
2020-09-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-29
Publikacja w dniu:
2020-09-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-29
Publikacja w dniu:
2020-09-29
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2021 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt