Ogłoszenie w sprawie osób które zawarły umowy ze spółką TELEOPIEKA oraz zawieraniu umów na szkodę klientów spółki GAZOENERGIA - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

OGŁOSZENIE

W sprawie śledztwa przeciwko Pawłowi K., Maciejowi P. i innym osobom podejrzanym o doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem osób, które zawarły umowy ze spółką TELEOPIEKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na świadczenie usług reklamowych, a także na świadczenie usług w zakresie doradztwa i pomocy telefonicznej, oraz w sprawie oszustwa na dokonanego przy zawieraniu umów dostawy gazu i energii elektrycznej na szkodę klientów spółki GAZOENERGIA sp. z o.o. to jest o czyn z art. 286§1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 294§1 kk.


Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze informuje osoby pokrzywdzone w niżej wskazanych sprawach karnych , iż w dniu 17 grudnia 2021 roku postanowiono połączyć śledztwo PO II Ds. 4.2019 w sprawie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem osób zawierających umowy z przedstawicielem GASOENERGIA sp. z o.o. poprzez wprowadzenie ich w błąd co do tożsamości podmiotu, z którym zawierana jest umowa, a także innych istotnych cech umowy, w tym ostatecznych kosztów ponoszonych z tytułu zakupu energii elektrycznej i gazowej, to jest o czyn z art. 286§ 1 kk ze śledztwem PO II Ds. 42.2017 przeciwko Pawłowi K., Maciejowi P., Annie H. i innym osobom o czyny z art. 286§1 kk w zw. z art. 294§1 kk i inne; w ten sposób, że materiały śledztwa PO II Ds. 4.2019 w całości włączyć do postępowania PO II Ds. 42.2017, połączone śledztwa prowadzić pod numerem PO II Ds. 42.2017. 


Mając na względzie, iż w sprawie ustalono  ponad 2000 osób pokrzywdzonych, co skutkuje koniecznością przyjęcia, iż ich indywidualne zawiadomienie o przysługujących im uprawnieniach spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania, działając na zasadzie art. 131§2 kpk informuje się o powyższym pokrzywdzonych poprzez zamieszczenie niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej prokuratury.


Informuje się, iż na stronie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze zamieszczane będą także postanowienia, których doręczenie jest obowiązkowe wobec wszystkich pokrzywdzonych (art. 131§3 kpk).

 

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie osób które zawarły umowy ze spółką TELEOPIEKA oraz zawieraniu umów na szkodę klientów spółki GAZOENERGIA

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Kosiorowski
Dokument z dnia:
2022-01-13
Publikacja w dniu:
2022-01-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-01-03
Publikacja w dniu:
2022-01-03
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2022 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt