Ogłoszenie w sprawie oszustwa w zw. z zawarciem umów ze spółkami POLINVEST i SNOW APART - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

OGŁOSZENIE

 

w sprawie śledztwa przeciwko  Marcinowi W. i Lechowi S.  podejrzanym o doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem osób, które zawarły umowy ze spółkami POLINVEST Spółka z o. z siedzibą we Wrocławiu i SNOW APART Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na wynajem noclegów  w miejscowościach wypoczynkowych, to jest o czyny  z art. 286§1 kk.


Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze informuje, iż osoby, które  zawarły umowy  o wynajem miejsc noclegowych ze spółkami  POLIINVEST Spółka z o.o.  oraz SNOW APART Spółka z o.o. i wpłaciły z powyższego tytułu zaliczki,  w zakresie wskazanym powyżej posiadają w śledztwie PO I Ds. 52.2017.sp(c) status osób pokrzywdzonych.

Osobom pokrzywdzonym w sprawie przysługują określone uprawnienia procesowe, których wykaz znajduje się w załaczniku nr 1

 

Aktualny wykaz praw i obowiązków świadka w postępowaniu karnym znajduje się w załaczniku nr 2

 

Mając na względzie, iż w sprawie ustalono  około 250  osób pokrzywdzonych, co skutkuje koniecznością przyjęcia, iż ich indywidualne zawiadomienie o przysługujących im uprawnieniach spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania, działając na zasadzie art. 131§2 kpk zawiadamia się pokrzywdzonych o ich uprawnieniach poprzez zamieszczenie niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej sądu albo prokuratury.

 

Wskazać także należy, iż zgodnie z art.  315a kpk  od przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka można odstąpić, jeżeli czynność ta nie jest niezbędna do dokonania ustaleń faktycznych. Pokrzywdzony, który nie był przesłuchany w charakterze świadka, powinien zostać przesłuchany w tym charakterze, jeżeli tego zażąda, chyba że uwzględnienie żądania prowadziłoby do przewlekłości postępowania.

 

Informuje się, iż na stronie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze zamieszczane będą także postanowienia, których doręczenie jest obowiązkowe wobec wszystkich pokrzywdzonych (art. 131§3 kpk).Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie oszustwa w zw. z zawarciem umów ze spółkami POLINVEST i SNOW APART

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-22
Publikacja w dniu:
2019-11-22
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2020 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt