Ogłoszenie w sprawie Sensor Cliniq sp. z o.o. i wspólnicy Sp. Komandytowa w Warszawie - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

OGŁOSZENIE

 

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze pod syg. PO I Ds. 6.2017 prowadzi śledztwo  przeciwko Krzysztofowi R. i Agnieszce O. podejrzanym o doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem 2013 pacjentów Sensor Cliniq sp. z o.o. i wspólnicy Sp. Komandytowa w Warszawie poprzez wprowadzenie ich w błąd co do zasad realizacji umowy zawartej w dniach 4 stycznia i 15 lutego 2012r z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie na wykonanie świadczenia z zakresu okulistyki - usunięcia zaćmy, informując pracowników spółki i za ich pośrednictwem pacjentów, że soczewki jednoogniskowe firmy Alcon  nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i możliwe jest ich wszczepienie jedynie za dopłatą w zależności od modelu w kwotach od 600zł do 1500zł mimo tego, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego były to soczewki objęte zawartą z NFZ  umową, stosowane jako soczewki standardowe w przypadku operacji zaćmy,  nie miały dodatkowych właściwości pozwalających usunąć inne wady wzroku,  a nadto średnia cena tych soczewek była niższa od szacunkowej ceny soczewki zawartej w wycenie kosztów zabiegu usunięcia zaćmy NFZ oraz Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, doprowadzając w ten sposób 2.013 pacjentów  do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości  w łącznej  kwocie 2 437 400 zł   stanowiącej równowartość wpłat dokonanych przez pacjentów  na rzecz Sensor Cliniq sp. z o.o. i wspólnicy Sp. Komandytowa w Warszawie oraz Kliniki Medycznej IBIS sp. z o.o. w Warszawie, to jest o czyn z art. 286§1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 294§1 kk.


Prokuratura  informuje, iż osoby, które dokonały na rzecz Sensor Cliniq sp. z o.o. i wspólnicy Sp. Komandytowa w Warszawie oraz Kliniki Medycznej IBIS sp. z o.o. w Warszawie dopłat do zabiegu usunięcia zaćmy w 2012r w zakresie wskazanym powyżej posiadają w śledztwie PO I Ds. 6.2017 status osób pokrzywdzonych.


Osobom pokrzywdzonym przysługują określone uprawnienia procesowe, których wykaz znajduje się w zalaczniku do niniejszego ogłoszenia (pliki do pobrania).

Aktualny wykaz praw i obowiązków świadka w postępowaniu karnym znajduje się w zalaczniku do niniejszego ogłoszenia (pliki do pobrania).


Mając na względzie, iż w sprawie ustalono  2013 osób pokrzywdzonych, co skutkuje koniecznością przyjęcia, iż ich indywidualne zawiadomienie o przysługujących im uprawnieniach spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania, działając na zasadzie art. 131§2 kpk zawiadamia się pokrzywdzonych o ich uprawnieniach poprzez zamieszczenie niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej sądu albo prokuratury.


Wskazać także należy, iż zgodnie z art.  315a kpk  od przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka można odstąpić, jeżeli czynność ta nie jest niezbędna do dokonania ustaleń faktycznych. Pokrzywdzony, który nie był przesłuchany w charakterze świadka, powinien zostać przesłuchany w tym charakterze, jeżeli tego zażąda, chyba że uwzględnienie żądania prowadziłoby do przewlekłości postępowania.


Informuje się, iż na stronie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze zamieszczane będą także postanowienia, których doręczenie jest obowiązkowe wobec wszystkich pokrzywdzonych (art. 131§3 kpk).Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie Sensor Cliniq sp. z o.o. i wspólnicy Sp. Komandytowa w Warszawie

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-08-07
Publikacja w dniu:
2020-08-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-08-07
Publikacja w dniu:
2020-08-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-08-07
Publikacja w dniu:
2020-08-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-08-07
Publikacja w dniu:
2020-08-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-08-07
Publikacja w dniu:
2020-08-07
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2021 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt