Ogłoszenie ws. śledztwa dotyczącego umów ze spółką TELEOPIEKA - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

OGŁOSZENIE

 w sprawie śledztwa przeciwko Pawłowi K., Maciejowi P. i innym osobom podejrzanym o doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem osób, które zawarły umowy ze spółką TELEOPIEKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na świadczenie usług reklamowych, a także na świadczenie usług w zakresie doradztwa i pomocy telefonicznej, to jest o czyn z art. 286§1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 294§1 kk.

 

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze informuje, iż osoby, które zawarły umowy ze spółką TELEOPIEKA24  sp. z o.o. w zakresie wskazanym powyżej posiadają w śledztwie PO II Ds. 42.2017 status osób pokrzywdzonych.

Osobom pokrzywdzonym w sprawie, które zawarły niekorzystne dla siebie umowy ze spółką TELEOPIEKA24 sp. z o.o. na skutek wprowadzenia ich w błąd lub wykorzystania ich błędu, albo też na skutek niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,  przysługują określone uprawnienia procesowe, których wykaz znajduje się w pliku do pobrania u dołu strony.

Aktualny wykaz praw i obowiązków świadka w postępowaniu karnym znajduje się w pliku do pobrania u dołu strony.

Mając na względzie, iż w sprawie ustalono  wielu pokrzywdzonych, co skutkuje koniecznością przyjęcia, iż ich indywidualne zawiadomienie o przysługujących im uprawnieniach spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania, działając na zasadzie art. 131§2 kpk zawiadamia się pokrzywdzonych o ich uprawnieniach poprzez zamieszczenie niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej sądu albo prokuratury.

Wskazać także należy, iż zgodnie z art.  315a kpk  od przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka można odstąpić, jeżeli czynność ta nie jest niezbędna do dokonania ustaleń faktycznych. Pokrzywdzony, który nie był przesłuchany w charakterze świadka, powinien zostać przesłuchany w tym charakterze, jeżeli tego zażąda, chyba że uwzględnienie żądania prowadziłoby do przewlekłości postępowania.

Informuje się, iż na stronie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze zamieszczane będą także postanowienia, których doręczenie jest obowiązkowe wobec wszystkich pokrzywdzonych (art. 131§3 kpk).

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie ws. śledztwa dotyczącego umów ze spółką TELEOPIEKA

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2020 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt