Ogłoszenie ws. śledztwa dotyczącego umów ze spółką TELEOPIEKA - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

OGŁOSZENIE

 

w sprawie śledztwa przeciwko Pawłowi K., Maciejowi P. i innym osobom podejrzanym o doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem osób, które zawarły umowy ze spółką TELEOPIEKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na świadczenie usług reklamowych, a także na świadczenie usług w zakresie doradztwa i pomocy telefonicznej, to jest o czyn z art. 286§1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 294§1 kk.


Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze informuje, iż osoby, które zawarły umowy ze spółką TELEOPIEKA24  sp. z o.o. w zakresie wskazanym powyżej posiadają w śledztwie PO II Ds. 42.2017 status osób pokrzywdzonych.


W związku ze zmianą ustawy kodeks postępowania karnego, ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 4 września 2019 r.) osoby pokrzywdzone uzupełniająco informujemy o uprawnieniu wynikającym z treści art. 299a  kodeksu postepowania karnego:

Art. 299a. 

§ 1. Podczas czynności z udziałem pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym może być obecna osoba przez niego wskazana, jeżeli nie uniemożliwia to przeprowadzenia czynności albo nie utrudnia jej w istotny sposób.

§ 2. Na wniosek pokrzywdzonego zgłoszony w postępowaniu przygotowawczym sąd powiadamia go o sposobie zakończenia sprawy listem zwykłym, przesłanym na wskazany przez pokrzywdzonego adres, za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej wraz z odpisem prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie lub jego wyciągiem, które mogą być przesłane w postaci elektronicznej.


Mając na względzie, iż w sprawie ustalono  ponad 2100 osób pokrzywdzonych, co skutkuje koniecznością przyjęcia, iż ich indywidualne zawiadomienie o przysługujących im uprawnieniach spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania, działając na zasadzie art. 131§2 kpk zawiadamia się pokrzywdzonych o ich uprawnieniach poprzez zamieszczenie niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej sądu albo prokuratury.


Informuje się, iż na stronie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze zamieszczane będą także postanowienia, których doręczenie jest obowiązkowe wobec wszystkich pokrzywdzonych (art. 131§3 kpk).

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie ws. śledztwa dotyczącego umów ze spółką TELEOPIEKA

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-13
Publikacja w dniu:
2019-11-13
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2020 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt