Postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez pracownika Rady Miejskiej Karpacza - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze, działając na podstawie art. 131 § 2 k.p.k. informuje, że w dniu 27 września 2021 roku, w sprawie o sygnaturze PR 3 Ds 141.2021 wydane zostało postanowienie o umorzeniu śledztwa (art. 330 § 2 k.p.k.) w sprawie zaistniałego w dniu 23 marca 2021 roku, w Karpaczu, woj. dolnośląskie, przekroczenia uprawnień przez pracownika Rady Miejskiej Karpacza w ten sposób, że przetworzono dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie było dopuszczalne, poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej 637 podpisów wraz adresami sygnatariuszy petycji w sprawie odrzucenia w całości projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacz wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, czym  wyrządzono szkodę w interesie prywatnym składających petycję, to jest o czyn z art. 231 § 1 k.k. i art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w zw. z art. 11 § 2 k.k., na podstawie art. 17 § 1 pkt 2) k.p.k., to jest wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.


Pokrzywdzeni mogą w zawitym terminie 7 dni od dnia niniejszego ogłoszenia zwrócić się do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze o doręczenie im postanowienia o umorzeniu śledztwa.


Jednocześnie wraz z ogłoszeniem proszę zamieścić treść pouczenia dla osób pokrzywdzonych w postępowaniu karnym.

Rejestr zmian dla: Postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez pracownika Rady Miejskiej Karpacza

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-12-08
Publikacja w dniu:
2021-12-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-12-01
Publikacja w dniu:
2021-12-01
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2022 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt