Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Lubaniu - etap 2 - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

W dniu  30 maja 2019 roku o godz. 9.00 w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze odbył się II etap Konkursu na staż urzędniczy, tj. praktyczny sprawdzian umiejętności kandydatów.


Na Konkurs stawili się:

  1. Pani   Dorota Geisler
  2. Pani   Marta Kamuda


Przed przystąpieniem do sprawdzianu praktycznego sprawdzono tożsamość kandydatów poprzez okazanie przez nich dowodów osobistych. Następnie Przewodnicząca Komisji Pani Ewa Szumińska poinformowała ich min. o sposobie i trybie przeprowadzania konkursu, o przyjętych kryteriach przy dokonywaniu ocen każdego kandydata wyrażonej w skali punktowej w przedziale od 1 do 10 podczas II etapu Konkursu.


W szczególności poinformowała, że do III etapu Konkursu zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskają minimalnie 6 punktów. Praktyczne sprawdzenie umiejętności kandydatów polegać będzie na wykonaniu dwóch zadań jednakowych dla każdego kandydata. Łączny czas na wykonanie dwóch zadań 25 minut. Kandydaci przystępują do egzaminu praktycznego w kolejności alfabetycznej.


Egzamin rozpoczęto o godzinie 9:05, zakończono o godzinie: 9:55


Komisja po dokonaniu oceny prac kandydatów w skali od 1 do 10 punktów, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do III etapu Konkursu niżej wymienionych kandydatów :

 

  1. Pani Dorota Geisler - 9,33 pkt
  2. Pani  Marta Kamuda - 7,33 pkt


Ustalono , że III etap Konkursu - rozmowa kwalifikacyjna – odbędzie się w dniu 13 czerwca 2019 o godz.9.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, ulica Muzealna 9  w sali numer 301.        


Kandydaci będą  odpowiadać na 8 pytań z jednakowych dla każdego kandydata zestawów z zakresu przepisów obowiązujących w powszechnych jednostkach organizacyjnych  prokuratury.

Rejestr zmian dla: Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Lubaniu - etap 2

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-05-30
Publikacja w dniu:
2019-05-30
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2019 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt