Renowacja i wykonanie okiennic i drzwi wejściowych w Prokuraturze Rejonowej w Lwówku Śląskim - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Opis przedmiotu zamówienia:


Zadanie I.
1. Odnowienie (renowacja) okiennic z drewna sosnowego na wzór obecnych (przygotowanych do montażu),
2. Wykonanie nowych okiennic z drewna sosnowego na wzór obecnych (przygotowanych do montażu),
3. Montaż na fasadzie budynku okiennic odnowionych i nowowykonanych przez Wykonawcę, któremu powierzy się wykonanie zamówienia oraz dodatkowo okiennic przygotowanych już do montażu.


Zadanie II.

1. Renowacja dwuskrzydłowych drzwi wejściowych,
2. Renowacja drzwi bocznych, 
Wariantowo można przedłożyć ofertę na wykonanie nowych drzwi bocznych wykonanych na wzór starych drzwi.


Termin realizacji zamówienia:

Nieprzekraczalny do 30.09.2018 r.


Miejsce, termin i forma złożenia oferty:

Oferty proszę składać drogą elektroniczną do dnia 12.06.2018 r. do godziny 11.00 na adres : l.ladomirski@prokuratura.jgora.pl


Szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż 30 tys. euro , tzn. postępowanie to podlega wyłączeniu z obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.2164 ze zm.). W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zapytaniu mają zastosowanie postanowienia Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze i jednostkach podległych.

Rejestr zmian dla: Renowacja i wykonanie okiennic i drzwi wejściowych w Prokuraturze Rejonowej w Lwówku Śląskim

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Kosiorowski
Dokument z dnia:
2018-06-12
Publikacja w dniu:
2018-06-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Kosiorowski
Dokument z dnia:
2018-06-12
Publikacja w dniu:
2018-06-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Kosiorowski
Dokument z dnia:
2018-06-12
Publikacja w dniu:
2018-06-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Kosiorowski
Dokument z dnia:
2018-06-06
Publikacja w dniu:
2018-06-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Kosiorowski
Dokument z dnia:
2018-06-06
Publikacja w dniu:
2018-06-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Kosiorowski
Dokument z dnia:
2018-06-06
Publikacja w dniu:
2018-06-06
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2019 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt