Samodzielne Stanowiska Pracy - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

W prokuraturze okręgowej tworzy się samodzielne stanowiska pracy: 

  1. Starszego inspektora do spraw obronnych – dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa, zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012, poz. 461 z późn. zm.);
  2. Audytora wewnętrznego, do wykonywania zadań z zakresu audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
  3. Inspektor Ochrony Danych, do wykonywania zadań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dytektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz.U.UE L z 2016 r. nr 119/1), a także w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestęopczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125).
  4. Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy do wykonywania, zadań, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z odrębnymi przepisami.Samodzielne stanowisko, określone w pkt 1 obsługuje Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, określone w pkt 2,  4 Wydział Organizacyjno – Sądowy, a określone w pkt 4, 7 Wydział Budżetowo- Administracyjny.Bezpośredni nadzór nad samodzielnymi stanowiskami sprawuje Prokurator Okręgowy.

Rejestr zmian dla: Samodzielne Stanowiska Pracy

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-08-18
Publikacja w dniu:
2021-08-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-16
Publikacja w dniu:
2021-04-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-13
Publikacja w dniu:
2018-03-13
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2022 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt