Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych: Janusz Boratyński


Sekretariat:

 tel.: 75 6428 

 fax.: 75 6428

 mail


Do zadań Samodzielnyego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych należą następujące zadania:

  1. Ochrona wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych;
  2. Ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
  3. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie  informacji niejawnych;
  4. Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
  5. Przeprowadzanie postępowań sprawdzających;


W ramach Samodzielnego Działu funkcjonują:

  • Kancelaria Tajna, kierowana przez Kierownika, podległego bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy;
  • Punkty przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” utworzone w podległych prokuraturach rejonowych w Zgorzelcu, Bolesławcu, Lubaniu, Kamiennej Górze i Lwówku Śląskim;
  • System teleinformatyczny „BÓBR”.


Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

Rejestr zmian dla: Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-13
Publikacja w dniu:
2018-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-13
Publikacja w dniu:
2018-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-13
Publikacja w dniu:
2018-03-13
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2022 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt