Sprzątanie pomieszczeń i terenów Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze i podległych Prokuratur Rejonowych - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług porządkowych:

w budynku i na terenie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 9,

w budynku i na terenie Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze przy ul. Matejki 17,

w budynku i na terenie Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze przy ul. Wojska Polskiego 1,

w budynku i na terenie Prokuratury Rejonowej w Lwówku Śląskim przy ul. Obrońców Pokoju 1,

w budynku i na terenie Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu przy ul. Bolesława Chrobrego 5,

w budynku i na terenie Prokuratury Rejonowej w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej 31,

w budynku i na terenie Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu przy ul. Poniatowskiego 2,

z podziałem na 7 zadań według szczegółowego zakresu zawartego w SIWZ i załącznikach.

Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie obejmuje świadczenie usług porządkowych  w okresie 24 miesięcy od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Miejsce, termin i forma złożenia oferty:

Oferty proszę składać osobiście lub pocztą do dnia 26 listopada 2020 r. do godziny 14.00 na Biuro podawcze Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze (liczy się data wpływu).

 

Wadium

 

Wymóg wniesienia wadium.

 

Różnice w porównaniu do postępowania ubiegłego.

 

Postępowanie obecne jest różne od postępowania prowadzonego 2 lata temu: https://jgora.po.gov.pl/sprzatanie-pomieszczen-i-terenow-prokuratur-rejonowych-i-prokuratury-okregowej-w-jeleniej-gorze,new,m1,223,325.html,121

Podstawowe różnice:

  • codzienna dezynfekcja klamek i poręczy – płyny do dezynfekcji zapewni Zamawiający,
  • mniejsza częstotliwość sprzątania pomieszczeń biurowych i korytarzy oraz mycia okien, częstotliwość opróżniania koszy i sprzątania sanitariatów bez zmian,
  • rezygnacja z usługi polimeryzacji podłóg – która może być zamówiona dodatkowo w przypadku zwiększenia posiadanych środków finansowych.

Wprowadzone różnice wynikają z epidemii COVID -19 i jej skutków w postaci przymusu szukania oszczędności budżetowych.

Rejestr zmian dla: Sprzątanie pomieszczeń i terenów Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze i podległych Prokuratur Rejonowych

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-12-08
Publikacja w dniu:
2020-12-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-12-03
Publikacja w dniu:
2020-12-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-11-27
Publikacja w dniu:
2020-11-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Kosiorowski
Dokument z dnia:
2020-11-23
Publikacja w dniu:
2020-11-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Kosiorowski
Dokument z dnia:
2020-11-20
Publikacja w dniu:
2020-11-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Kosiorowski
Dokument z dnia:
2020-11-18
Publikacja w dniu:
2020-11-18
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2021 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt