Usługi porządkowe w budynku i na terenie Prokuratury Rejonowej w Lubaniu - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze składa zapytanie o ofertę na usługę.


Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług porządkowych w budynku i na terenie Prokuratury Rejonowej w Lubaniu  przy ul. Armii Krajowej 31


Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie obejmuje świadczenia usług od 01.11.2021 r. do dnia 31.12.2022 r.


Miejsce, termin i forma złożenia oferty:

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami  należy złożyć drogą mailową na adres: wydzial.administracyjny@jgora.po.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.10.2021 r. roku do godz. 10:00. (proszę o jednoznaczny tytuł wiadomości: NIE OTWIERAĆ DO 21.10.2021 r.; godz. 10:00)


Rejestr zmian dla: Usługi porządkowe w budynku i na terenie Prokuratury Rejonowej w Lubaniu

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Kosiorowski
Dokument z dnia:
2021-10-25
Publikacja w dniu:
2021-10-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-10-19
Publikacja w dniu:
2021-10-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-10-19
Publikacja w dniu:
2021-10-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-10-15
Publikacja w dniu:
2021-10-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-10-15
Publikacja w dniu:
2021-10-15
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2021 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt