Zakończenie dalszego przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Lwówku Śląskim - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Na podstawie art. 23 § 3 ustawy z 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2019r, poz. 740), oraz § 56 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 07 kwietnia 2016 roku Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1206 z późn.zm)


z a r z ą d z a m:


§ 1. Zakończenie dalszego przeprowadzania procedury konkursowej, wyłaniającej najkorzystniejszą kandydaturę na wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Lwówku Śląskim, z uwagi na zgłoszenie się jednego kandydata, który spełnia wymogi do wystąpienia z wnioskiem o zatrudnienie go w trybie bez konkursowym.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z  dniem podpisania.

§ 3. O treści niniejszego zarządzenia należy zawiadomić wszystkie osoby wymienione w Zarządzeniu nr 37/2019, Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze z 23 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Lwówku Śląskim.

Rejestr zmian dla: Zakończenie dalszego przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Lwówku Śląskim

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-05-15
Publikacja w dniu:
2019-05-15
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2019 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt