Zarządzenie Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze - Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

PO IV WOS 021.18.2020

Zarządzenie Nr 18/2020

Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze

z dnia 12 marca 2020r.

 

Na podstawie §55 ust. 2 i 3 oraz §56 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku - Regulamin wewnętrznego urzędowania jednostek organizacyjnych prokuratury (jedn. tekst Dz. U. z 2017r., poz. 1206 ) w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego zarządzam, co następuje:

§ 1. W okresie od 13 do 31 marca 2020 r. wstrzymuję przyjęcia interesantów w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze i jednostkach podległych, za wyjątkiem wizyt niezbędnych w toku prowadzonych postępowań przygotowawczych;

§ 2. Na czas wstrzymania przyjęć interesantów w dotychczasowych godzinach przyjęć dyżury telefoniczne pełnią kierownicy jednostek, bądź wyznaczeni prokuratorzy i pracownicy; 


§3. Osoby, chcące wejść na teren budynków prokuratur zobowiązane są do udzielenia uprawnionemu pracownikowi ochrony informacji w ramach wywiadu epidemiologicznego, a także zachowania należytych zasad higienicznych;


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, a jego treści podlega publikacji na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń, każdej jednostki prokuratury.

 

                                                                  Marek Gołębiowski

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze

Podmiot odpowiedzialny:
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Kosiorowski
Dokument z dnia:
2020-03-13
Publikacja w dniu:
2020-03-13
Opis zmiany:
b/d
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
2020 Copyright by Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Agencja iArt